41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

ZAPRASZAMY SZKOŁY DO UDZIAŁU W III EDYCJI PROJEKTU

WARSZTATY

Zapraszamy nauczycieli zajęć komputerowych oraz innych przedmiotów na warsztaty programowania w języku Scratch oraz warsztaty programowania robotów Lego Mindstorms.

KURSY DOSKONALĄCE

Zapraszamy na kursy związane z programowaniem w języku C++ i Python.

KONFERENCJE

Udział w konferencjach to możliwość poznania różnych nowinek, które pomogą Ci uatrakcyjnić zajęcia z uczniami.

KONKURS

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”

PLATFORMA

Platforma e-learningowa to baza materiałów związanych z Projektem oraz miejsce wymiany doświadczeń między nauczycielami.

OFFICE 365 EDUCATION

Zapraszamy szkoły do udziału we wdrożeniu usługi OFFICE 365 Education

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROJEKTU

ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA MŁODYCH INFORMATYKÓW

O PROJEKCIE

O Projekcie

Tegoroczna edycja jest kontynuacją poprzednich rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwimy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również z wykorzystaniem usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W ubiegłorocznej edycji do wdrożenia przystąpiło 30 szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, szkoły otrzymały tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Więcej informacji na temat wdrożenia można znaleźć na stronie sami.scdn.pl.

Projekt objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorem Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków jest Świętokrzyskie Centrum doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu

 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

Okres realizacji III edycji Projektu

Druga edycja projektu realizowana będzie w okresie IX 2018 r.– VI 2019 r.

Działania przewidziane w Projekcie

W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest nadal wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:

 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację tych szkoleń oraz szkoleń zaawansowanych. Planujemy również kontynuację szkoleń związanych z programowaniem w języku C++ oraz Python:

 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny zajęć e-learningowych) – szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).

Tegoroczną nowością będą warsztaty „Nauczanie programowania mikrokontrolerów z wykorzystaniem płytki BBC micro:bit”. Projekt wykorzystania płytki do nauczania programowania został zainicjowany przez BBC z myślą o uczniach w Wielkiej Brytanii. Powstała, by ich zachęcić do eksperymentowania z elektroniką i programowaniem. Wykorzystanie urządzenia na informatyce może być ciekawą alternatywą zajęć. Urządzenie jest już dostępne w Polsce.

Pełna oferta szkoleń bezpłatnych i płatnych dostępna na stronie ŚCDN.

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia, takie jak: Word, Excel, Power Point z dodatkiem MIX, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, proponuje pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające z wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych).
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach – dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu.
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook.
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji.
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem 10 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły.

Proponujemy następujące bezpłatne szkolenia:

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole”.

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Moduł 1 – Wprowadzenie do usługi Office 365.
 • Moduł 2 – OneNote osobisty notes elektroniczny.
 • Moduł 3 – Class Notebook – notes zajęć.
 • Moduł 4 – Forms i PowerPoint MIX – tworzenie ankiet i testów.
 • Moduł 5 – Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online.
 • Moduł 6 – Teams – szkolna platforma współpracy.

W proponowanych formach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które przeszły proces wdrożenia w ubiegłym roku szkolnym. Dodatkowo dla tych szkół planujemy uruchomienie nowych form:

 • SharePoint – wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej.
 • Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.

Możliwe jest również uruchomienie innych szkoleń związanych z usługą Office 365 w zależności od zapotrzebowania.

W zależności od tego, czy szkoła kontynuuje realizację wdrożenia usługi Office 365 (rozpoczęła realizację w ubiegłym roku szkolnym) czy też chce rozpocząć szkolenie, proponujemy dwie ścieżki szkoleniowe.

Pełna oferta szkoleń bezpłatnych i płatnych dostępna na stronie ŚCDN.

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ WARUNKI UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

Sposób realizacji Projektu oraz warunki udziału szkoły w Projekcie

1.    Szkoła zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go na adres organizatorów (ŚCDN, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42) w terminie do 12 października 2018 r.

2.    Szkoła, która chce uczestniczyć w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education dodatkowo wypełnia
Formularz nr 2a (szkoły rozpoczynające wdrożenie) lub Formularz nr 2b (szkoły kontynuujące wdrożenie).

3.    Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:

 • Organizacji nieodpłatnych i płatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do udziału w Projekcie.
 • Organizacji nieodpłatnych form doskonalenia adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education.
 • Organizacji III edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”.
 • Prowadzenia witryny internetowej umożliwiającej prezentację działań szkół uczestniczących w Projekcie, związanych z promocją nauki programowania od najmłodszych lat.
 • Udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami.
 • Organizacji konferencji podsumowującej realizację drugiej edycji Projektu.

4.    Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do:

 • Wyznaczenia nauczyciela – szkolnego koordynatora Projektu.
 • Udziału koordynatora Projektu w spotkaniu organizacyjnym.
 • Promocji nauki programowania poprzez różnorodne działania, a w szczególności poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i różnorodnych wydarzeniach, takich jak np. godzinakodowania.pl, codeweek.eu itp.
 • Prezentacji swoich działań związanych z promocją programowania na witrynie Projektu (utworzenie wizytówki szkoły, zamieszczanie bieżących informacji). Informacje o sposobie zamieszczania informacji na witrynie przekazane zostaną przez organizatorów koordynatorowi szkolnemu.
 • Organizacji zajęć lub konsultacji dla uczniów chcących wziąć udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” (dotyczy szkół podstawowych).

5.    Nauczyciele ze szkoły, która zgłosi swój udział w Projekcie mają prawo do aktywnego udziału w bezpłatnych formach doskonalenia realizowanych w ramach Projektu. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe, ale w warsztatach, kursach i konferencjach mogą uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.

6.    Udział w formach płatnych organizowanych w ramach Projektu nie jest obowiązkowy.

Zgłoszenie szkoły do projektu
W celu zgłoszenia szkoły do udziału w Projekcie należy wypełnić Formularza nr 1 i przesłać go w terminie do 12 października 2018 r. na adres:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej informatyki. W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:

 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację tych szkoleń oraz uruchomienie szkoleń zaawansowanych. Nowością są szkolenia programowania w języku C++ i Python. Planujemy uruchomienie szkoleń w tej tematyce na trzech poziomach zaawansowania:

 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny zajęć e-learningowych) – szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).

Więcej informacji i zapisy dostępne są pod adresem: www.scdn.pl

WDROŻENIE OFFICE 365 EDUCATION

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia, takie jak: Word, Excel, Power Point z dodatkiem MIX, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, zaprasza do udziału w pilotażu mającym na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające z wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych).
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach – dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu.
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook.
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji.
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem 10 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły. W szkoleniach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które usługę wdrożyły w ubiegłym roku szkolnym.

Proponujemy następujące bezpłatne szkolenia:

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole”.

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Moduł 1 – Wprowadzenie do usługi Office 365.
 • Moduł 2 – OneNote osobisty notes elektroniczny.
 • Moduł 3 – Class Notebook – notes zajęć.
 • Moduł 4 – Forms i PowerPoint MIX – tworzenie ankiet i testów.
 • Moduł 5 – Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online.
 • Moduł 6 – Teams – szkolna platforma współpracy.
 • Moduł 7 – Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.
 • Moduł 8 – SharePoint – wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej.
KONKURS DLA UCZNIÓW

Konkursu  „Z Panem Scratchem za pan brat”

W okresie styczeń – maj 2019 r. zorganizowana zostanie III edycja Konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów oraz przeprowadzony będzie w trzech kategoriach.

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

 • Kategoria I – uczniowie klas I–III
 • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI
 • Kategoria III – uczniowie klas VII–VIII

Etap I

Na tym etapie uczniowie indywidualnie przygotują projekty w języku Scratch. Praca nad projektem może odbywać się zarówno na zajęciach szkolnych, jak też w domu. Uczestnik Konkursu przekazuje swojemu nauczycielowi zajęć komputerowych plik ze swoją pracą w formie elektronicznej. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która dokonuje oceny prac zgłoszonych przez uczniów oraz kwalifikuje najlepsze prace w każdej kategorii i przesyła je do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Etap II (finał)

Uczestnikami finału zostaną uczniowie zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową na podstawie oceny prac zgłoszonych w I etapie Konkursu. Z każdej kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie 10 finalistów. Finał będzie polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora w dniu i miejscu podanym przez organizatorów. Prezentacja projektów odbędzie się w dniu konferencji podsumowującej realizację projektu. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer, na którym zaprezentuje swój projekt. Wojewódzka Komisja Konkursowa oceni projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.

Na podstawie wyników II etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa ustali zdobywców I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia w każdej kategorii. Laureatami Konkursu zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości i hojności sponsorów uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje i regulamin.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

Rejestracja szkół w Projekcie. 15.09– 12.10.2018 r.
Spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów Projektu. 25.10.2018 r.
Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli). 25.10.2018 r.– 30.05.2019 r.
Konkurs dla uczniów „Z Panem Scratchem za pan brat”. I etap:
15.01.2019 r. – 30.03.2019 r.
Ogłoszenie wyników: 15.05.2019 r.
Finał: 12.06.2019 r.
Posumowanie Projektu. 12.06.2019 r.

KONTAKT

JEŚLI MASZ PYTANIE, CHCESZ DOŁĄCZYĆ SWOJĄ SZKOŁĘ DO PROJEKTU, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

tel. 41 362 51 65

sami@scdn.pl

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

25-431 Kielce