41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

ZAPRASZAMY SZKOŁY DO UDZIAŁU W IV EDYCJI PROJEKTU

WARSZTATY

Zapraszamy nauczycieli zajęć komputerowych oraz innych przedmiotów na warsztaty programowania w języku Scratch oraz warsztaty programowania z Minecraftem.

KURSY DOSKONALĄCE

Zapraszamy na kursy związane z programowaniem w języku C++ i Python.

KONFERENCJE

Udział w konferencjach to możliwość poznania różnych nowinek, które pomogą Ci uatrakcyjnić zajęcia z uczniami.

KONKURS

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”

PLATFORMA

Platforma e-learningowa to baza materiałów związanych z Projektem oraz miejsce wymiany doświadczeń między nauczycielami.

OFFICE 365 EDUCATION

Zapraszamy szkoły do udziału we wdrożeniu usługi OFFICE 365 Education

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROJEKTU

ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA MŁODYCH INFORMATYKÓW

O PROJEKCIE

O Projekcie

Tegoroczna edycja jest kontynuacją edycji poprzednich, rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również z wykorzystaniem usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło 71 szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, 41 szkół otrzymało tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Również w tym roku planujemy objąć wdrożeniem kolejne szkoły. Jednak przede wszystkim chcemy mocno wesprzeć szkoły, które już usługę wdrażają.

Organizatorem Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Departamentem Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu

 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.

Okres realizacji IV edycji Projektu

Druga edycja projektu realizowana będzie w okresie X 2019 r.– VI 2020 r.

Działania przewidziane w Projekcie

W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest nadal wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:

 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację tych szkoleń oraz szkoleń zaawansowanych. Planujemy również kontynuację szkoleń związanych z programowaniem w języku C++ oraz Python:

 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny zajęć e-learningowych) – szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).

Tegoroczną nowością będą warsztaty:

 • Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education – konferencja połączona z warsztatami.
 • Programowanie z Minecraftem –warsztaty trzyczęściowe.

Odpowiednio dobrane narzędzia i metody umożliwiają prawidłowy rozwój umysłowy dzieci, rozbudzają ciekawość, a jednocześnie zapewniają świetną zabawę. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w spotkaniu pod nazwą „Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education”. Zajęcia zostaną poprowadzone przez jedynych w Polsce certyfikowanych trenerów Akademii LEGO® Education. Warsztaty odbędą się w dniu 29 października 2019 r. w godzinach 14.00-17.30 w ŚCDN.

Minecraft to gra komputerowa z nieskończonymi możliwościami do odkrywania świata poprzez budowę obiektów i wykonywanie zadań. Minecraft Education Edition i dedykowany dodatek do nauki programowania Code Builder idealnie nadają się również do nauki programowania.

Pełna oferta szkoleń bezpłatnych i płatnych dostępna na stronie ŚCDN.

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia takie jak: Word, Excel, Power Point, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook, Teams i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, proponuje pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające z wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych).
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 5TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach – dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu.
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook.
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji.
 • Wykorzystanie aplikacji Teams jako platformy elearningowej wspierającej proces dydaktyczny w szkole.
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem 10 nowych szkół oraz nadal będziemy wspierali szkoły, które przystąpiły do wdrożenia w ubiegłych latach. W proponowanych formach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które przeszły proces wdrożenia. Dodatkowo planujemy uruchomienie nowych form:

 • Warsztaty dla administratorów – Moduł 4 – szkolenie adresowane do administratorów ze szkół, które usługę wdrożyły w poprzednich latach.
 • Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.

Możliwe jest również uruchomienie innych szkoleń związanych z usługą Office 365 w zależności od zapotrzebowania. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły.
W zależności od tego, czy szkoła kontynuuje realizację wdrożenia usługi Office 365 (rozpoczęła realizację w poprzednich latach szkolnych) czy też dopiero chce rozpocząć wdrożenie, proponujemy dwie ścieżki szkoleniowe.

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole”.

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Moduł 1 – Wprowadzenie do usługi Office 365.
 • Moduł 2 – OneNote osobisty notes elektroniczny.
 • Moduł 3 – Class Notebook – notes zajęć.
 • Moduł 4 – Forms i PowerPoint MIX – tworzenie ankiet i testów.
 • Moduł 5 – Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online.
 • Moduł 6 – Teams – szkolna platforma współpracy.

W proponowanych formach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które przeszły proces wdrożenia w ubiegłym roku szkolnym. Dodatkowo dla tych szkół planujemy uruchomienie nowych form:

 • Warsztaty dla administratorów – Moduł 4 – szkolenie adresowane do administratorów ze szkół, które usługę wdrożyły w poprzednich latach.
 • Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.

Możliwe jest również uruchomienie innych szkoleń związanych z usługą Office 365 w zależności od zapotrzebowania.

W zależności od tego, czy szkoła kontynuuje realizację wdrożenia usługi Office 365 (rozpoczęła realizację w ubiegłym roku szkolnym) czy też chce rozpocząć szkolenie, proponujemy dwie ścieżki szkoleniowe.

Pełna oferta szkoleń dostępna na stronie ŚCDN.

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ WARUNKI UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

Sposób realizacji Projektu oraz warunki udziału szkoły w Projekcie

1.    Szkoła zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go na adres organizatorów (ŚCDN, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42) w terminie do 18 października 2019 r.

2.    Szkoła, która chce uczestniczyć w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education dodatkowo wypełnia
Formularz nr 2a (szkoły rozpoczynające wdrożenie) lub Formularz nr 2b (szkoły kontynuujące wdrożenie).

3.    Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:

 • Organizacji nieodpłatnych i płatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do udziału w Projekcie.
 • Organizacji nieodpłatnych form doskonalenia adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education.
 • Organizacji IV edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat” (decyzja o uruchomieniu konkursu zostanie podjęta w późniejszym terminie).
 • Prowadzenia witryny internetowej umożliwiającej prezentację działań szkół uczestniczących w Projekcie, związanych z promocją nauki programowania od najmłodszych lat.
 • Udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami.
 • Organizacji konferencji podsumowującej realizację drugiej edycji Projektu.

4.    Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do:

 • Wyznaczenia nauczyciela – szkolnego koordynatora Projektu.
 • Udziału koordynatora Projektu w spotkaniu organizacyjnym.
 • Promocji nauki programowania poprzez różnorodne działania, a w szczególności poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i różnorodnych wydarzeniach, takich jak np. godzinakodowania.pl, codeweek.eu itp.
 • Prezentacji swoich działań związanych z promocją programowania na witrynie Projektu (utworzenie wizytówki szkoły, zamieszczanie bieżących informacji). Informacje o sposobie zamieszczania informacji na witrynie przekazane zostaną przez organizatorów koordynatorowi szkolnemu.
 • Organizacji zajęć lub konsultacji dla uczniów chcących wziąć udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” (dotyczy szkół podstawowych).

5.    Nauczyciele ze szkoły, która zgłosi swój udział w Projekcie mają prawo do aktywnego udziału w bezpłatnych formach doskonalenia realizowanych w ramach Projektu. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe, ale w warsztatach, kursach i konferencjach mogą uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.

6.    Udział w formach płatnych organizowanych w ramach Projektu nie jest obowiązkowy.

Zgłoszenie szkoły do projektu
W celu zgłoszenia szkoły do udziału w Projekcie należy wypełnić Formularza nr 1 i przesłać go w terminie do 18 października 2019 r. na adres:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej informatyki. W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:

 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację tych szkoleń oraz uruchomienie szkoleń zaawansowanych. Nowością są szkolenia programowania w języku C++ i Python. Planujemy uruchomienie szkoleń w tej tematyce na trzech poziomach zaawansowania:

 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny zajęć e-learningowych) – szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).

Więcej informacji i zapisy dostępne są pod adresem: www.scdn.pl

WDROŻENIE OFFICE 365 EDUCATION

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia, takie jak: Word, Excel, Power Point z dodatkiem MIX, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, zaprasza do udziału w pilotażu mającym na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające z wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych).
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach – dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu.
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook.
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji.
 • Wykorzystanie aplikacji Teams jako platformy elearningowej wspierającej proces dydaktyczny w szkole.
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem 10 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły. W szkoleniach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które usługę wdrożyły w ubiegłym roku szkolnym.

Proponujemy następujące bezpłatne szkolenia:

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole”.

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Moduł 1 – Wprowadzenie do usługi Office 365.
 • Moduł 2 – OneNote osobisty notes elektroniczny.
 • Moduł 3 – Class Notebook – notes zajęć.
 • Moduł 4 – Forms i PowerPoint MIX – tworzenie ankiet i testów.
 • Moduł 5 – Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online.
 • Moduł 6 – Teams – szkolna platforma współpracy.
 • Moduł 7 – Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.
KONKURS DLA UCZNIÓW

Konkursu  „Z Panem Scratchem za pan brat”

W okresie styczeń – maj 2020 r. planowane jest zorganizowanie IV edycji Konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

Rejestracja szkół w Projekcie. 7.10– 18.10.2019 r.
Spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów Projektu. 6.11.2019 r.
Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli). 4.11.2019 r.– 30.05.2020 r.
Konkurs dla uczniów „Z Panem Scratchem za pan brat”. Terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
Posumowanie Projektu. czerwiec 2020 r.

KONTAKT

JEŚLI MASZ PYTANIE, CHCESZ DOŁĄCZYĆ SWOJĄ SZKOŁĘ DO PROJEKTU, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

tel. 41 362 48 99 wew. 140

anna.trawka@scdn.pl

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

25-431 Kielce