41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Udział uczniów SP Małogoszcz w XI Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr – Benjamin

Udział uczniów SP Małogoszcz w XI Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr – Benjamin

W dniu 9 listopada o godz. 12.00 jedenastu uczniów naszej szkoły z klas IV-VI pod opieką pani I. Szyszkowskiej oraz pani M. Grzyb przystąpiło do rozwiązywania zadań on-line w XI Międzynarodowym Konkursie Bóbr – Benjamin. W przeciągu godziny dzieciaki zmierzyły się z przeróżnymi zadaniami, głównie na logiczne myślenie. Atmosfera była bardzo gorąca, każdemu zależało, aby rozwiązać jak największą ilość zadań.

 

Najlepszy wynik uzyskał M. Włodarczyk z kl. 6a (93,75 pkt na 120 możliwych; zabrakło 1,5 pkt do wyróżnienia). To duże osiągnięcie i liczymy na jeszcze lepszy wynik w przyszłym roku.

Mateuszowi i pozostałym uczestnikom konkursu gratulujemy udziału w tak wszechstronnym konkursie wiedzy.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy.

 

Świąteczne zabawy w Gim nr 1

Świąteczne zabawy w Gim nr 1

Gimnazjaliści lubią Scratcha!

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w okresie przedświątecznym bardzo chętnie tworzyli bożonarodzeniowe animacje w programie Scratch.

Szkoda, że czas na zajęciach mijał tak szybko!

 

Świąteczne kodowanie w SP 7

Świąteczne kodowanie w SP 7

Świąteczne kodowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 7

W okresie przedświątecznym na zajęciach komputerowych tworzyliśmy animowane życzenia bożonarodzeniowe.

Każdy chciał, by jego świąteczny projekt był wyjątkowy… Animowane duszki grały świąteczne melodie i składały bożonarodzeniowe życzenia.

 

Konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”

Konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Cele Konkursu
 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
Kategorie

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach

 • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
 • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
Tematy prac konkursowych
 • Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej multimedialną ilustracją wiersza lub legendy świętokrzyskiej.
 • Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej grą edukacyjną związaną z atrakcjami turystycznymi województwa świętokrzyskiego.
Harmonogram Konkursu
 • Przygotowanie prac przez uczniów – Do 30 marca 2017 r.
 • Ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie najlepszych do Komisji Wojewódzkiej – Do 12 kwietnia 2017 r.
 • Ogłoszenie listy finalistów – Do 12 maja 2017 r.
 • Finał Konkursu – 30 maja 2017 r.

SPONSORZY KONKURSU

Szkolny konkurs informatyczny „Animowana kartka świąteczna”

Szkolny konkurs informatyczny „Animowana kartka świąteczna”

Pragniemy przedstawić wyniki szkolnego konkursu informatycznego na animowaną kartkę świąteczną zorganizowanego przez nauczyciela zajęć komputerowych p. I. Szyszkowską:

I miejscePiotr Kołaczkiewicz z kl. VIa

II miejsceStanisław Tomczyk z kl. Vc

III miejsceJakub Wiater z kl. VIa

WyróżnienieJan Strojny z kl. Vc

Trzy nagrodzone prace były przygotowane w programie Scratch, natomiast praca wyróżniona w Programie Pivot Stickfigure Animator. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy uczniom i liczymy na kolejne sukcesy Mrugnięcie

Pod poniższymi linkami znajdują się nagrodzone prace:

Piotra Kołaczkiewicza https://scratch.mit.edu/projects/137406588/#fullscreen

Stanisława Tomczyka https://scratch.mit.edu/projects/137407103/#fullscreen

Jakuba Wiatra https://scratch.mit.edu/projects/137407428/#fullscreen

I. Szyszkowska