41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Relacja z podsumowania II edycji Projektu ŚAMI

Relacja z podsumowania II edycji Projektu ŚAMI

Szkół w projekcie

Nauczycieli uczestniczących w warsztatach

Uczniów w konkursie

W dniu 12 czerwca 2018 r., w Centrum Edukacyjnym ŚCDN odbył się finał II edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz podsumowanie tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków. Do finału Konkursu zaproszonych zostało 10 uczniów z klas I-III oraz 10 uczniów z klas IV-VII. Finaliści zaprezentowali swoje prace Komisji Konkursowej, która dokonała ostatecznej oceny prac. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli również z zajęciach związanych z programowaniem robotów Photon przeprowadzonych przez pracowników firmy MAC Edukacja.Uczniowie klas starszych wzięli udział w warsztatach programowania w Minecraft, które poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Po finale Konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom Konkursu.

W drugiej części konferencji przedstawiona została relacja z działań zrealizowanych w ramach projektu ŚAMI oraz w ramach pilotażu wdrożenia usługi OFFICE 365 Education w 30 szkołach województwa świętokrzyskiego. Oprócz dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, w  konferencji uczestniczyli również znakomici goście: Pani Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Pleban -Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pani Ewelina Gładki – p.o. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Krzysztof Łysak – Wicedyrektor ŚCDN, Pani Cecylia Szymańska – Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft Polska , Pan Agata Kapica – Manager Programu Microsoft dla Edukacji, Pan Artur Rudnicki – Microsoft Learning Consultant. Poniżej prezentacja podsumowująca Projekt.

Prezentacja podsumowująca realizację Projektu

Podsumowanie pilotażowego wdrożenia usługi OFFICE 365 Education w szkołach

W pilotażowym wdrożeniu sługi wzięło udział 30 szkół

W każdej ze szkół uruchomiona i skonfigurowana została dedykowana instancja

Prezentacja dotycząca pilotażu

Nauczyciele ze szkół uczestniczyli w 7 rodzajach warsztatatów

Celem warsztatów było wskazanie możliwości wykorzystania aplikacji „chmurowych” w zajęciach dydaktycznych

Nauczycieli uczestniczących w warsztatach

Grup szkoleniowych

Typów warsztatów

Nauczycieli, którzy zdobyli tytuł Microsoft Innovative Educator

Galeria zdjęć

Szkoły w chmurze Microsoft

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie

Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach

Zespół Szkół w Stadnickiej Woli

Zespół Szkół w Stadnickiej Woli

Zespół Szkół w Skorzeszycach

Zespół Szkół w Skorzeszycach

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim

Zespół Szkół w Nowej Słupi

Zespół Szkół w Nowej Słupi

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Kielcach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Zespół Szkół w Zbludowicach

Zespół Szkół w Zbludowicach

Szkoła Podstawowa w Rakowie

Szkoła Podstawowa w Rakowie

Szkoła Podstawowa w Pacanowie

Szkoła Podstawowa w Pacanowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

Szkoła Podstawowa w Mąchocicach

Szkoła Podstawowa w Mąchocicach

Szkoła Podstawowa w Strawczynie

Szkoła Podstawowa w Strawczynie

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach

Zespół Szkół nr 1 w Pińczowie

Zespół Szkół nr 1 w Pińczowie

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Szkoła Podstawowa w Masłowie

Szkoła Podstawowa w Masłowie

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Łącznej

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Łącznej

Szkoła Podstawowa w Gowarczowie

Szkoła Podstawowa w Gowarczowie

Finaliści II edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” – rok 2018

Finaliści II edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” – rok 2018

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY I SPONSORZY

TEMATYKA KONKURSU

Druga edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” przeprowadzona została w dwóch kategoriach:

  • uczniowie klas I-III wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Polska – moja ojczyzna”;
  • uczniowie klas IV-VII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

KATEGORIA I – UCZNIOWIE KLAS I-III

KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS IV-VII