41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Warsztaty „Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education”

Warsztaty „Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education”

Warsztaty odbyły się w dniu 29 października 2019 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia nauczycieli. Uczestniczyło w nich 58 nauczycieli. W czasie zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi wersjami klocków Lego wspierającymi naukę programowania.

W pierwszej części spotkania omówione zostały zagadnienia:

  • Zapoznanie z systemem LEGO® Education.
  • Rozwijanie myślenia komputacyjnego, kodowania i podstaw programowania.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
  • Rozwijanie kompetencji językowych, społecznych i emocjonalnych.
  • Rozwijanie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.
  • Metody motywowania uczniów, praca metodą projektu i metodą 4C.

Zajęcia zostały poprowadzone przez jedynych w Polsce certyfikowanych trenerów Akademii LEGO® Education.

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU

Rozwijanie kompetencji kluczowych z intuicyjnymi i wszechstronnymi rozwiązaniami, które wprowadzą dzieci w koncepcje wczesnego kodowania oraz przybliżą zasady działania mechanizmów i ruchu. Na przykładzie metody „6 klocków” i rozwiązań takich jak Coding Express oraz STEAM Park, nauczyciele doświadczą, jak w naturalny sposób można rozbudzać wrodzoną ciekawość i chęć do wspólnego uczenia się oraz odkrywania świata, rozwijając jednocześnie kompetencje kluczowe. Zajęcia pokażą, w jaki sposób przedszkolaki mogą trenować pamięć i uczyć się wykorzystywać swoją wiedzę, rozwiązując stawiane przed nimi problemy. Współpraca w zespole mająca na celu rozwiązanie postawionego problemu sprawia, że dziecko uczy się obdarzać uwagą rówieśników i musi skonfrontować swoje pomysły z innymi członkami zespołu.

ROBOTYKA W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ – KLASY I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązywanie problemów to sposób na wprowadzanie do edukacji wczesnoszkolnej metod znanych z prawdziwych projektów naukowych. Takie podejście zakłada budowanie nowej wiedzy przez uczniów na podstawie wniosków z prowadzonych badań własnych oraz dzielenie się nią z innymi. Na warsztatach będzie można samodzielnie doświadczyć, jak abstrakcyjne założenia stają się rzeczywistością dzięki praktycznym rozwiązaniom edukacyjnym, na przykład WeDo 2.0. Unikatowe połączenie podstaw programowania, edukacji przyrodniczej i technicznej z popularnymi klockami oraz przygotowanymi materiałami dla nauczycieli ożywi każde zajęcia w szkole.

PODEJŚCIE INŻYNIERSKIE W EDUKACJI – KLASY IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zbuduj w uczniach pewność siebie tak, aby chcieli uczyć się przez całe życie.
Poprzez angażujące i mobilizujące ćwiczenia uczestnicy warsztatów odkryją wszystko, czego potrzebują do kształcenia z zakresu przedmiotów STEM, sprawiając, że fizyka i inżynieria ożyją, a programowanie stanie się bardziej przystępne, znajdując zastosowanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów współczesnego świata. Głównym celem zajęć wykorzystujących LEGO® MINDSTORMS® EV3 jest rozbudzenie w uczniach potrzeby eksperymentowania z technologią, co pomoże im doskonalić umiejętności krytycznego myślenia i rozwijać kreatywność w takich dziedzinach, jak: informatyka, matematyka i nauki przyrodnicze.