41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Tydzień Edukacji Informatycznej – Godzina Kodowania

Tydzień Edukacji Informatycznej – Godzina Kodowania

W ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (4-10 grudnia 2017r.) uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji  Godziny Kodowania.  Godziny Kodowania są bardzo interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania, a inne aktywności oferowane przez tę inicjatywę mogą służyć do dalszego rozwijania umiejętności programowania, jak i zgłębiania metod informatyki i jej zastosowań.

Stanisław Piwowarczyk – nauczyciel informatyki

 

 

Tydzień kodowania w naszej szkole

Tydzień kodowania w naszej szkole

Tydzień kodowania w naszej szkole

 

W dn. 15-23 października 2017r.  w ramach Tygodnia Kodowania zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone nauce programowania. Głównym celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania programowaniem wśród dzieci, rozwój umiejętności myślenia algorytmicznego oraz twórczego wykorzystania komputerów. Uczniowie klas pierwszych  już rozpoczęli przygodę z programowaniem dzięki obowiązującej nowej podstawie programowej. Udział w Tygodniu Kodowania  to okazja do wprowadzenia młodszych i  starszych uczniów w tematykę programowania. Uczniowie klas młodszych  korzystając z zasobów strony code.org stawiali pierwsze kroki w programowaniu. Po prostu przeciągali gotowe bloki kodu na planszę i łączyli  ze sobą niczym puzzle. Dzięki temu animowane postacie mogły się poruszać pokonując skomplikowane labirynty. Starsi uczniowie w trakcie zajęć poznali język programowania Scratch. Uczyli się programowania w sposób wizualny  – poprzez przeciąganie kolorowych puzzli i postaci z zasobnika. Wydawali komendy poruszania  się „duszka” po ekranie, który miał określone zadanie do wykonania np. przemieszczenie się, ominięcie przeszkody, narysowanie określonej figury. Scratch pokazuje dzieciom, że programowanie nie musi być skomplikowaną dziedziną, a nauczanie jego podstaw może być świetną zabawą. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i sprawiały dużo radości po wykonaniu kolejnego zadania. Tym, którzy dalej będą chcieć rozwijać swoje umiejętności w zakresie programowania  życzymy sukcesów  i zadowolenia ze swoich osiągnięć.

Stanisław Piwowarczyk – nauczyciel informatyki

Nauczyciele poznali Scratcha i mBota

Nauczyciele poznali Scratcha i mBota

ŚAMI i nauczyciele

W ramach projektu „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” trzech nauczycieli z naszej szkoły: Teresa Mazur, Katarzyna Kumańska, Stanisław Piwowarczyk uczestniczyło w trzech kolejnych modułach szkolenia „Programowanie w języku Scratch” oraz warsztatach  „Wykorzystanie robotów mBot i wizualnego języka Scratch w nauce programowania na różnych etapach edukacji”. Zajęcia były bardzo ciekawe. Z pewnością zdobyta wiedza i umiejętności będą bardzo przydatne w dalszej pracy z uczniami. Jak widać na załączonym zdjęciu roboty wciągają nawet dużych chłopców.

 

Pierwszaki też uczą się programowania

Pierwszaki też uczą się programowania

Pani Katarzyna Kumańska  postanowiła wykorzystać zdobyte umiejętności na szkoleniach z zakresu programowania na zajęciach komputerowych w swojej  klasie. Przeprowadziła zajęcia z  podstaw programowania. Dzieciaki były bardzo zainteresowane tematem i dumne z tego, że już „programują”. Była to dla nich bardzo interesująca lekcja połączona z zabawą.

Poznajemy Scratcha

Poznajemy Scratcha

Uczymy się programowania w Scratchu

Uczniowie klas piątych i szóstych na zajęciach komputerowych zostali zapoznani z wizualnym środowiskiem Scratch.  Wykorzystując zawartość portalu: www.scratch.mit.edu.zapoznali się z zakresem podstawowych komend, sposobem budowy programu, podstaw algorytmiki. Mogą krok po kroku wprawiać w ruch duszki, edytować je, tworzyć kostiumy a następnie pisać własne proste programy interaktywne.