41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Cele Konkursu
 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
Kategorie

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach

 • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
 • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
Tematy prac konkursowych
 • Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej multimedialną ilustracją wiersza lub legendy świętokrzyskiej.
 • Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej grą edukacyjną związaną z atrakcjami turystycznymi województwa świętokrzyskiego.
Harmonogram Konkursu
 • Przygotowanie prac przez uczniów – Do 30 marca 2017 r.
 • Ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie najlepszych do Komisji Wojewódzkiej – Do 12 kwietnia 2017 r.
 • Ogłoszenie listy finalistów – Do 12 maja 2017 r.
 • Finał Konkursu – 30 maja 2017 r.

SPONSORZY KONKURSU