41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

8 września 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie nastąpiło otwarcie terminalowej pracowni komputerowej ufundowanej przez rodziców i przyjaciół szkoły kosztem prawie 36 tysięcy złotych.

 

W obecności: dyrektor Alicji Różańskiej Cembrowskiej, pań wicedyrektor: Barbary Janik, Anny Kaleta, Katarzyny Swacha, grupy uczniów szkoły podstawowej i przedstawicieli mediów uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Marcin Majcher, zastępca burmistrza Paweł Rędziak, przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Mycek, informatyk z Urzędu Miejskiego w Ożarowie Sławomir Zapalski i jedna z uczennic.

Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska podkreśliła ogromną rolę panów burmistrzów i wielki wysiłek Sławomira Zapalskiego włożony w uruchomienie nowej pracowni w oparciu o serwer gminny. Bardzo serdecznie podziękowała sponsorom oraz tym rodzicom, którzy rozumieją jak ważne jest wyposażenie szkoły, by być nowoczesną placówką. Podziękowania skierowała na ręce prezydium Rady Rodziców w osobach: Anety Mycek, Urszuli Barańskiej, Agnieszki Gierach i Beaty Głąb.

Przedstawiła nauczycieli informatyków – opiekunów pracowni: administratora Krzysztofa Wabika oraz Edytę Kielin-Kowalską i Krzysztofa Swacha. W pracowni komputerowej uczniów powitały roboty Dash i Dot, które będą pomocne w realizacji pilotażowego programu nauki programowania. O wyposażeniu pracowni mówił Krzysztof Wabik, a Edyta Kielin-Kowalska – o innowacji w nauczaniu zajęć komputerowych w klasach I – III szkoły podstawowej.

Zastępca burmistrza Paweł Rędziak wyraził zadowolenie z finału prac, mówił również o satysfakcji wynikającej z inwestowania w infrastrukturę umożliwiającą oddawanie w takiej formie (z wykorzystaniem światłowodów) pracowni komputerowych. „Chcemy być dalej postrzegani jako gmina, która inwestuje w informatykę” – zakończył swoje wystąpienie.

Burmistrz Marcin Majcher jeszcze raz podziękował sponsorom oraz wszystkim, którzy włączają się w ogniwo unowocześniania szkoły.

Sekretarz gminy Tomasz Sobieraj gratulował stworzenia pracowni komputerowej z korzyścią dla dzieci. Mówił także o możliwościach, jakie daje sieć światłowodów.

W imieniu Rady Rodziców wystąpiła Beata Głąb. Stwierdziła, że pracownia jest doskonałym dowodem współpracy rodziców ze szkołą. Wyraziła nadzieję, że rodzice podejmą dalsze wyzwania.

Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska wyraziła radość z posiadania nowoczesnej pracowni, umożliwiającej spełnianie standardów i nabywanie nowych umiejętności przez uczniów. Nauczycielom informatyki życzyła satysfakcjonującej i pełnej efektów pracy. „Przed informatyzacją nie ma ucieczki” – to słowa dyrektor Alicji Różańskiej Cembrowskiej, będące jednocześnie podsumowaniem uroczystości.

Tekst i fot. Ewa Jędrzejewska