41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

Od 1 września 2016 roku przez trzy kolejne lata w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie będzie realizowana programowa innowacja pedagogiczna „Mały programista – lekcje programowania w edukacji wczesnoszkolnej”. Innowacja związana jest z pilotażowym wprowadzeniem programowania w edukacji i dostosowaniem kształcenia informatycznego do zmian wynikających z postępu naukowo – technicznego.

Program innowacji napisała nauczyciel informatyki Edyta Kielin – Kowalska, która będzie go wdrażać wspólnie z informatykiem Krzysztofem Wabikiem.

Najmłodsi uczniowie będą nabywać takie umiejętności ponadprzedmiotowe, jak: umiejętność logicznego myślenia oraz prezentowania myśli i pomysłów w sposób uporządkowany. W przyszłości wszystko to pomoże im w nauce programowania.

Atrakcyjne lekcje, prowadzone metodami poszukującymi, problemowymi i aktywizującymi, mają również na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi jak największej liczby uczniów. W czasie planowanych zajęć dzieci będą korzystać z laptopów, zestawów komputerowych, tablicy multimedialnej, tabletów i dwóch robotów: Dasha i Dota. Wykorzystają oprogramowanie, w które wyposażone są szkolne pracownie komputerowe. Na realizację tematyki związanej z programowaniem przewiduje się pięć godzin lekcyjnych w każdym roku nauki.

Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programowania to nauka kreatywnego i świadomego wykorzystywania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów również na lekcjach innych przedmiotów.

Istnieje propozycja, by od przyszłego roku szkolnego elementy programowania wprowadzić w każdej klasie.

Ewa Jędrzejewska