41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

Na lekcjach języka angielskiego pojawił się ostatnio ozobot. Uczniowie klasy piątej i pierwszej szkoły podstawowej pracowali razem z robotem ucząc się języka angielskiego. W klasie piątej ozobot jeździł po wytyczonej trasie, zatrzymywał się przy fragmentach tekstu ułożonym w odpowiedniej kolejności. W klasie pierwszej uczniowie poznawali z ozobotem nazwy jedzenia , ćwiczyli pisownie poznawanych słów.