41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

Uczymy się programowania w Scratchu

Uczniowie klas piątych i szóstych na zajęciach komputerowych zostali zapoznani z wizualnym środowiskiem Scratch.  Wykorzystując zawartość portalu: www.scratch.mit.edu.zapoznali się z zakresem podstawowych komend, sposobem budowy programu, podstaw algorytmiki. Mogą krok po kroku wprawiać w ruch duszki, edytować je, tworzyć kostiumy a następnie pisać własne proste programy interaktywne.