41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

Na dodatkowych zajęciach koła informatycznego uczniowie pod opieką nauczyciela zajęć komputerowych p. I. Szyszkowskiej podejmowali szereg inicjatyw związanych z programowaniem. Dużo czasu i energii poświęciliśmy nauce programowania w Scratchu, tworząc ciekawe projekty indywidualne i grupowe. Uczniowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Z panem Scratchem za pan brat” na grę o tematyce atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Poniżej linki do najciekawszych prac konkursowych: