41 362 45 48 w. 40 anna.trawka@scdn.pl

Kodowanie bez komputera.

Zajęcia „Zaprogramuj świat” realizowane w ramach innowacji pedagogicznej w naszej szkole rozpoczęliśmy od programowania bez komputera. Uczniowie mieli wiele możliwości zapoznania się z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem jak np. : algorytm, skrypt. Rozwijali swoje myślenie logiczne, kreatywność a przede wszystkim świetnie się bawili.

Zakubkowani – Uczniowie podczas zajęć wykorzystując zwykłe kubeczki plastikowe dowiedzieli się czym jest algorytm. Kubeczki układali według podanych wzorów a następnie zapisywali na kartkach, wykorzystując do tego odpowiednie znaki, sposób ich ułożenia. Następnie drużyny przeciwne stawały się robotami i próbowały z zapisanych informacji ułożyć odpowiedni wzór. Podczas tych zajęc uczniowie również kodowali taniec. Na kartkach rysowali ruchy jakie należy wykonać a następnie drużyna przeciwna wykonywała ten taniec. Do realizacji tego zadania można skorzystać ze strony :  https://csedweek.org/files/CSEDrobotics.pdf

Zabawy z matą – Uczniowie wykonali swoją własną matę edukacyjną, którą wykorzystaliśmy na zajęciach. Celem zajęć było stworzenie kod-planu, czyli ustalenie drogi, jaką ma pokonać robot, aby dojść do określonego celu, spełniając podane warunki. Podczas tych zajęć kształcimy naukę logicznego myślenia, orientację przestrzenną, kierunki (pionowo-poziomo), spostrzegawczość. Podczas zajęć uczniowie wyznaczali trasę jaką należy przebyć od punktu A do punktu B, drużyna przeciwna była robotem, który musiał odczytać instrukcję i przejść wyznaczoną trasę.

Poszukiwanie skarbu  Uczniowie zostali detektywami. Postępując zgodnie z podanymi wskazówkami musieli odnaleźć skarb ukryty na terenie szkoły. Zadanie to przyniosło wiele radości poszukującym jak i nam piszącym wskazówki.